زهرا سعیدیان طرئی

زهرا سعیدیان طرئی

3.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

2

امتحان

4

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار