حسن قلمی باویل علیایی

حسن قلمی باویل علیایی

2.6 (24 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

1.9

امتحان

2.5

اخلاق

2.9

میانگین نمره

7.5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

بدترین استاد ایران از همه لحاظ. شما اگر فیزیک قوی هم داشته باشید نهایتاً میتونید ۱۰ بگیرید ازش


بسیار باسواد و با شخصیت


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

نقشه نگاری

مهندسی برق قدرت

مهندسی کامپیوتر