سیدحامد قاسمی

سیدحامد قاسمی

1.8 (17 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.7

نمره

1.6

امتحان

1.8

اخلاق

2

میانگین نمره

9.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

خیلی اخلاقش بده

1397

رشته های مرتبط

مهندسی برق

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

نقشه نگاری

مهندسی کامپیوتر

مهندسی عمران

شيمي كاربردي

مهندسی پزشکی

software