مرتضی نوری

مرتضی نوری

1.4 (15 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.2

نمره

1.3

امتحان

1.5

اخلاق

1.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

بد نیست ولی امتحان رو خیلی سخت صحیح کرد و درس دادنشم بد نبود حضور غیابم داشت

1400

خوب نیست

1397

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی عمران

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی نفت

مهندسی پزشکی

مهندسی مکانیک

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات