مرتضی نوری

مرتضی نوری

1.3 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.2

نمره

1.3

امتحان

1.3

اخلاق

1.7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

محمدسالار:

خوب نیست

2 سال پیش

در صورت مشاهده تخلف در نظرات، با ما تماس بگیرید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مرتضی نوری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.