کتاب مکانیک شاره ها

مکانیک زنجان


حجم: 631 KB

دانلود ها: 2
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مکانیک سیالات و هیدرولیک هادی سیاسر - عظیم شیردلی - پیام نور
کتاب زبان تخصصی مکانیک
کتاب چارت درسی مکانیک کارشناسی مکانیک سیالات
کتاب مکانیک کوانتومی 2 پویا محمد حسینی
کتاب فیزیک عمومی - جلد اول - مکانیک مارچلو آلونسو ، اداورد جی. فین
کتاب مکانیک کلاسیک لاندائو و لیفشیتز
کتاب در قلمرو مکانیک: دینامیک هامفری و تاپینگ
کتاب جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک
کتاب آزمایشهای تیپ مکانیک خاک نشریه سازمان برنامه و بودجه
کتاب مکانیک کوانتمی- فصل 40 فیزیک دانشگاهی - ویرایش 13 راجر فریدمن-هیو یانگ
کتاب مکانیک کوانتومی نورالدین زتیلی
کتاب مکانیک برای محیط های پیوسته مهندسین جرج میس - توماس میس (ترجمه عباس راستگو)
کتاب نسبیت مکانیک کوانتوم و اثر موسبوئر حسین جوادی
کتاب آموزش 1000 واژه تخصصی انگلیسی مهندسی مکانیک موسوی
جزوه مکانیک سیالات 1 دکتر علیرضا باهری دانشگاه آزاد دزفول
جزوه درسی مکانیک سیالات
جزوه مکانیک سیالات سلطانپور- دانشگاه خواجه نصیر
خلاصه نویسی خلاصه فرمولهای مکانیک سیالات