کتاب مکانیک شاره ها

مکانیک زنجان


حجم: 631 KB

دانلود: 3
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب زبان تخصصی مکانیک
کتاب مکانیک برای محیط های پیوسته مهندسین جرج میس - توماس میس (ترجمه عباس راستگو)
کتاب مکانیک کلاسیک لاندائو و لیفشیتز
کتاب مکانیک کوانتومی 2 پویا محمد حسینی
کتاب چارت درسی مکانیک کارشناسی مکانیک سیالات
کتاب فیزیک عمومی - جلد اول - مکانیک مارچلو آلونسو ، اداورد جی. فین
کتاب در قلمرو مکانیک: دینامیک هامفری و تاپینگ
کتاب جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک
کتاب مکانیک کوانتمی- فصل 40 فیزیک دانشگاهی - ویرایش 13 راجر فریدمن-هیو یانگ
کتاب آزمایشهای تیپ مکانیک خاک نشریه سازمان برنامه و بودجه
کتاب مکانیک کوانتومی نورالدین زتیلی
کتاب نسبیت مکانیک کوانتوم و اثر موسبوئر حسین جوادی
کتاب آموزش 1000 واژه تخصصی انگلیسی مهندسی مکانیک موسوی
جزوه مکانیک سیالات 1 دکتر علیرضا باهری دانشگاه آزاد دزفول
جزوه درسی مکانیک سیالات
جزوه مکانیک سیالات پیشرفته
جزوه مکانیک سیالات سلطانپور- دانشگاه خواجه نصیر
جزوه مکانیک سیالات 2 دکتر باهری دانشگاه آزاد دزفول