کتاب مکانیک کلاسیک

لاندائو و لیفشیتز


حجم: 8 MB

دانلود: 7
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

مقاله نظریه‌ی نظام مندی معرفت های مکاتب اقتصادی(کلاسیک و اقتصاد اسلامی) هادوی نیا
کتاب زبان تخصصی مکانیک
کتاب مکانیک برای محیط های پیوسته مهندسین جرج میس - توماس میس (ترجمه عباس راستگو)
کتاب چارت درسی مکانیک کارشناسی مکانیک سیالات
کتاب مکانیک کوانتومی 2 پویا محمد حسینی
کتاب در قلمرو مکانیک: دینامیک هامفری و تاپینگ
کتاب فیزیک عمومی - جلد اول - مکانیک مارچلو آلونسو ، اداورد جی. فین
کتاب مکانیک کوانتومی نورالدین زتیلی
کتاب جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک
کتاب مکانیک کوانتمی- فصل 40 فیزیک دانشگاهی - ویرایش 13 راجر فریدمن-هیو یانگ
کتاب مکانیک شاره ها مکانیک زنجان
کتاب آموزش 1000 واژه تخصصی انگلیسی مهندسی مکانیک موسوی
کتاب نسبیت مکانیک کوانتوم و اثر موسبوئر حسین جوادی
کتاب آزمایشهای تیپ مکانیک خاک نشریه سازمان برنامه و بودجه
جزوه مکانیک سیالات 1 دکتر علیرضا باهری دانشگاه آزاد دزفول
جزوه درسی مکانیک سیالات
جزوه مکانیک سیالات پیشرفته
جزوه مکانیک سیالات سلطانپور- دانشگاه خواجه نصیر