کتاب مکانیک کوانتومی 2

پویا محمد حسینی


حجم: 2 MB

دانلود: 7
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مکانیک کوانتومی نورالدین زتیلی
کتاب مقدمه ای بر اطلاعات کوانتومی محمود فتحی
کتاب گرانش کوانتومی برایس دویت
کتاب زبان تخصصی مکانیک
کتاب مکانیک برای محیط های پیوسته مهندسین جرج میس - توماس میس (ترجمه عباس راستگو)
کتاب چارت درسی مکانیک کارشناسی مکانیک سیالات
کتاب مکانیک کلاسیک لاندائو و لیفشیتز
کتاب در قلمرو مکانیک: دینامیک هامفری و تاپینگ
کتاب فیزیک عمومی - جلد اول - مکانیک مارچلو آلونسو ، اداورد جی. فین
کتاب مکانیک کوانتمی- فصل 40 فیزیک دانشگاهی - ویرایش 13 راجر فریدمن-هیو یانگ
کتاب مکانیک شاره ها مکانیک زنجان
کتاب جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک
کتاب آزمایشهای تیپ مکانیک خاک نشریه سازمان برنامه و بودجه
کتاب نسبیت مکانیک کوانتوم و اثر موسبوئر حسین جوادی
کتاب آموزش 1000 واژه تخصصی انگلیسی مهندسی مکانیک موسوی
جزوه مکانیک سیالات 1 دکتر علیرضا باهری دانشگاه آزاد دزفول
جزوه درسی مکانیک سیالات
جزوه مکانیک سیالات پیشرفته