کتاب مکانیک کوانتومی 2

پویا محمد حسینی


حجم: 2 MB

دانلود: 7

موارد مشابه

کتاب مکانیک کوانتومی نورالدین زتیلی
کتاب مقدمه ای بر اطلاعات کوانتومی محمود فتحی
کتاب گرانش کوانتومی برایس دویت
کتاب زبان تخصصی مکانیک
کتاب مکانیک کلاسیک لاندائو و لیفشیتز
کتاب چارت درسی مکانیک کارشناسی مکانیک سیالات
کتاب مکانیک برای محیط های پیوسته مهندسین جرج میس - توماس میس (ترجمه عباس راستگو)
کتاب فیزیک عمومی - جلد اول - مکانیک مارچلو آلونسو ، اداورد جی. فین
کتاب مکانیک کوانتمی- فصل 40 فیزیک دانشگاهی - ویرایش 13 راجر فریدمن-هیو یانگ
کتاب در قلمرو مکانیک: دینامیک هامفری و تاپینگ
کتاب مکانیک شاره ها مکانیک زنجان
کتاب جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک
کتاب آزمایشهای تیپ مکانیک خاک نشریه سازمان برنامه و بودجه
کتاب نسبیت مکانیک کوانتوم و اثر موسبوئر حسین جوادی
کتاب آموزش 1000 واژه تخصصی انگلیسی مهندسی مکانیک موسوی
جزوه مکانیک سیالات 1 دکتر علیرضا باهری دانشگاه آزاد دزفول
جزوه درسی مکانیک سیالات
جزوه مکانیک سیالات سلطانپور- دانشگاه خواجه نصیر