کتاب قاچاق اشخاص بعنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی

دکتر صادق سلیمی


حجم: 473 KB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

مقاله مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی به عاقله اختصاص یافته است مصطفی جباری
کتاب قاچاق انسان (زنان و کودکان) در اسناد بین المللی غلامرضا جعفری
کتاب آیین نامه اجرایی در ستاد مبارزه با کالای قاچاق مرکز پژوهشهای مجلس
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی حسن درویش - محمد رسول الماسی فرد
کتاب آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان زندانها
کتاب سازمان و مدیریت وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
کتاب سیر تحول و تکامل نظریه های سازمان و مدیریت
کتاب تئوری سازمان حسن دانایی فرد
کتاب مدیریت سازمان مهدی نیا
کتاب کار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد دفترچه ی راهنما برای جامعه مدنی -ترجمه رضاناصحی
کتاب مسئله خاورمیانه عربی در سازمان ملل متحد منوچهر گنجی
کتاب سازمان و روش اجرای سدهای بزرگ
جزوه حقوق سازمان های بین المللی بیگ زاده
نمونه سوال نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته تابستان 95_96
جزوه فلش کارت حقوق سازمان هاي بين المللي
مقاله بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر عملکرد غیر مالی سازمان ها
جزوه درس رهبری سازمان گنجی نیا
نمونه سوال روابط کار در سازمان