شریعتمداری محمود

شریعتمداری محمود

2.1 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

1.7

امتحان

1.7

اخلاق

2.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق

مهندسی شیمی

مهندسی مکانیک