ناصر غفوری عدل

ناصر غفوری عدل

2.6 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.2

نمره

2.5

امتحان

2.6

اخلاق

3.2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی پزشکی

مهندسی شیمی

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

مهندسی عمران

مهندسی کامپیوتر

علوم کامپیوتر