حامد کرمی

حامد کرمی

3.7 (18 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.2

نمره

3

امتحان

3.7

اخلاق

4.1

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

درس دادن عالی ولی نمره نمره خودتو میده


استاد خوب و خوش اخلاقیه خوب درس میده ولی نمره خودت رو میده امتحان رو هم گروه طرح میکنه هماهنگ چون


تدریس عالی