مصطفی نوری

استاد مصطفی نوری

3.5 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.8

نمره

3.3

امتحان

3.1

اخلاق

3.8

اکثر نمرات

15.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد خوب است چون با اخلاق با نحوه خوب تدریس میکند با آرامش

سال 1402

نمره خودتو میده

سال 1398

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی شیمی
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی کامپیوتر
  • ریاضی
  • مهندسی عمران
  • روانشناسی
ثبت نام اساتید