مصطفی نوری

مصطفی نوری

3.3 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.4

نمره

2.9

امتحان

3

اخلاق

3.9

میانگین نمره

15.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نمره خودتو میده


رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی برق قدرت

مهندسی مکانیک

مهندسی شیمی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر