#مهسا_امینی
مصطفی نوری

مصطفی نوری

3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

2.7

امتحان

2.8

اخلاق

3.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نمره خودتو میده


رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی شیمی

مهندسی مکانیک

مهندسی برق قدرت