علی جماعت علی

علی جماعت علی

2.2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

1.7

امتحان

2.3

اخلاق

2.3

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد علی جماعت علی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.