--}} کورش صمیمی داریوش - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
کورش صمیمی داریوش

کورش صمیمی داریوش

2.1 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

1.8

امتحان

1.5

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد کورش صمیمی داریوش را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.