محمدباقر علائی کرهرودی

محمدباقر علائی کرهرودی

4.1 (29 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

4.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

نه خوب درس می ده نه نمره الکی می گن که نمره می ده


اگه فقط نمره مهم باشه یادگیری و سواد خیر، خیلی هم خوب هستند!!


عاووولی