پرند اخلاقی

پرند اخلاقی

3.3 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

2.8

امتحان

3.1

اخلاق

4.1

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

برق - مهندسی مخابرات

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر