محمدرضا شکرچی

استاد محمدرضا شکرچی

4.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3.6

نمره

4.7

امتحان

4.7

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

عالیییی.....

سال 1397

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • کامپیوتر - مهندسی سخت افزار
  • معماری کامپیوتر
  • مهندسی کامپیوتر
ثبت نام اساتید