کتاب تبلیغات بازرگانی؛ آثار - وضعیت حقوقی و بایسته های قانونگذاری

محسن اسماعیلی


حجم: 655 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

مقاله وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران
کتاب قابلیت پذیرش زمانی در نظام حقوقی ایران و آثار اقتصادی آن حسام فرج مهرابی
خلاصه نویسی بایسته های حقوق اساسی کاتوزیان
کتاب تبلیغات خصمانه از منظر حقوق بین الملل سید ایمان میریان ,زینب اصغری
کتاب بازرگانی بین الملل نظریه ها و کاربردها
کتاب چارت مدیریت بازرگانی قبل از 95 دانشگاه یادگار امام شهر ری
کتاب چارت دروس رشته مدیریت بازرگانی
کتاب نسوی نامه: تحقیق در آثار ریاضی علی بن احمد نسوی ابوالقاسم قربانی
کتاب آثار جرم و صور قضاوت بهونه بارون
جزوه حقوق بازرگانی دکتر ارسلان ثابت سعیدی
مقاله بررسی احکام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه
خلاصه نویسی بازرگانی بین الملل حقیقی
جزوه اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
کتاب مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری محمد حسین زارعی
کتاب آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران گروه مطالعات بنیادین حکومتی
کتاب گفتارهایی در قانون و قانونگذاری حسن وکیلیان
کتاب بنیان نظری اصلاح نظام قانونگذاری محمد راسخ
کتاب ارزیابی تاثیرات قانون :ابزاری برای قانونگذاری بهتر لیلا زرشکن