کتاب مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری

محمد حسین زارعی


حجم: 3 MB

دانلود: 3
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران گروه مطالعات بنیادین حکومتی
کتاب بودجه ریزی در جهان؛ چارچوب حقوقی نظام های بودجه ای (مطالعه تطبیقی) یان لاینرت - ترجمه افشین خاکباز
کتاب اصول و مبانی سیاست ملی سلامت: مطالعه تطبیقی علی حسن زاده و دیگران
کتاب نقش کمیسیون های داخلی در نظارت پارلمانی: مطالعه تطبیقی محمد حسین زارعی
کتاب گفتارهایی در قانون و قانونگذاری حسن وکیلیان
کتاب بنیان نظری اصلاح نظام قانونگذاری محمد راسخ
کتاب ارزیابی تاثیرات قانون :ابزاری برای قانونگذاری بهتر لیلا زرشکن
کتاب تبلیغات بازرگانی؛ آثار - وضعیت حقوقی و بایسته های قانونگذاری محسن اسماعیلی
کتاب نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری گروه نویسندگان
کتاب معرفت و قدرت پیوند ضروری میان پژوهش و کار قانونگذاری ویلیام اچ رابینسون - ترجمه رضا جلالی
کتاب همایش یکصدمین سال قانونگذاری گروه نویسندگان
کتاب بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری علیرضا عاشورزاده
کتاب مطالعه تاریخ ریاضیات و تاریخ علم جورج سارتون -ترجمه غلامحسین صدری افشار
کتاب حقوق اساسی تطبیقی علی بهادری
کتاب پایان نامه مطالعه خصوصیات برشی ناپیوستگی های ناممتد ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
کتاب کنترل تطبیقی کارل جان آستروم - یورون ویتن مارک
جزوه درس حقوق تجارت تطبیقی حیدر حسن زاده
نمونه سوال درس فقه تطبیقی