کتاب ارزیابی تاثیرات قانون :ابزاری برای قانونگذاری بهتر

لیلا زرشکن


حجم: 2 MB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب گفتارهایی در قانون و قانونگذاری حسن وکیلیان
کتاب مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ویلیام گیتس
کتاب راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
کتاب جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردو مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
جزوه ارزیابی عملکرد صادقی
مقاله پروژه ارزیابی سریع
مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی
جزوه هندبوک فوق العاده برای RCD با شکل های مفهومی و توضیح برای تک تک سیستم های TN, TT,IT
جزوه روشی برای تعریف توابع چندمتغیره برای آرایه ها در C++ حسین محمودی داریان
کتاب آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران گروه مطالعات بنیادین حکومتی
کتاب مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری محمد حسین زارعی
کتاب بنیان نظری اصلاح نظام قانونگذاری محمد راسخ
کتاب نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری گروه نویسندگان
کتاب معرفت و قدرت پیوند ضروری میان پژوهش و کار قانونگذاری ویلیام اچ رابینسون - ترجمه رضا جلالی
کتاب همایش یکصدمین سال قانونگذاری گروه نویسندگان
کتاب بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری علیرضا عاشورزاده
کتاب تبلیغات بازرگانی؛ آثار - وضعیت حقوقی و بایسته های قانونگذاری محسن اسماعیلی
کتاب مروری بر روند تهیه و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی امید عطائی