کتاب بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری

علیرضا عاشورزاده


حجم: 2 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب بنیان نظری اصلاح نظام قانونگذاری محمد راسخ
کتاب اصول و مبانی نظری معماری و شهرسازی سید جواد امامی
کتاب حل المسائل مبانی نظری و مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی جمشید اسکندری
کتاب مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری محمد حسین زارعی
کتاب آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران گروه مطالعات بنیادین حکومتی
کتاب گفتارهایی در قانون و قانونگذاری حسن وکیلیان
کتاب بررسی قانون شهرداری (جلد اول): مبانی نظری و مفاهیم پایه کامبیز نوروزی
کتاب مبانی نظری معماری عبدالحمید نقرهکار
کتاب مبانی نظری معماری عبدالحمید نقره کار
کتاب ارزیابی تاثیرات قانون :ابزاری برای قانونگذاری بهتر لیلا زرشکن
کتاب مبانی نظری در طراحی ورودی شهر پوریا پیرمرادی
کتاب همایش یکصدمین سال قانونگذاری گروه نویسندگان
کتاب معرفت و قدرت پیوند ضروری میان پژوهش و کار قانونگذاری ویلیام اچ رابینسون - ترجمه رضا جلالی
کتاب نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری گروه نویسندگان
کتاب تبلیغات بازرگانی؛ آثار - وضعیت حقوقی و بایسته های قانونگذاری محسن اسماعیلی
نمونه سوال مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی
جزوه مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی
کتاب اصلاح نامه روانشناسی رویا عباس نژاد - سعیده آقارفیع