کتاب همایش یکصدمین سال قانونگذاری

گروه نویسندگان


حجم: 3 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری محمد حسین زارعی
کتاب گفتارهایی در قانون و قانونگذاری حسن وکیلیان
کتاب آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران گروه مطالعات بنیادین حکومتی
کتاب ارزیابی تاثیرات قانون :ابزاری برای قانونگذاری بهتر لیلا زرشکن
کتاب بنیان نظری اصلاح نظام قانونگذاری محمد راسخ
کتاب تبلیغات بازرگانی؛ آثار - وضعیت حقوقی و بایسته های قانونگذاری محسن اسماعیلی
کتاب نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری گروه نویسندگان
کتاب معرفت و قدرت پیوند ضروری میان پژوهش و کار قانونگذاری ویلیام اچ رابینسون - ترجمه رضا جلالی
کتاب بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری علیرضا عاشورزاده
کتاب تعلیق جهانی اعدام (سال 2009) بنیاد عبدالرحمن برومند- ترجمه رضا ناصحی
کتاب مروری بر بیش از 40 سال توسعه مواد مرکب سیمانی مسلح الیافی
کتاب فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه سال 88
کتاب اقلیدس، اصول و دو هزار سال تلاش عرفان اعظمی منش
کتاب فهرست بها سال 87 حسابداری
کتاب متن قانون بودجه سال 1393 کل کشور نشر اینترنتی در سایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری
کتاب شاخص بین المللی حقوق مالکیت (گزارش سال 2011) کایل ای. جکسون - ترجمه حنظله سلیمانی
کتاب فهرست بها سال 88 حسابداری
کتاب فهرست بهای ابنیه سال 87 معاونت برنامه ریزی