جوانشیری قاسم آبادی حسین

جوانشیری قاسم آبادی حسین

2.8 (15 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

2.7

امتحان

2.9

اخلاق

2.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

احمدتوکلی:

امتحان تقریبا مثل جزوه. نمره هم بستگی به خودت داره

3 ماه پیش

دانشگاه های تدریسی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد جوانشیری قاسم آبادی حسین را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.