آرزو حیدری

آرزو حیدری

4.2 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.6

نمره

3.9

امتحان

4.1

اخلاق

4.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

رضوان:
1

بسیار عالی

2 سال پیش