ابراهیم خداپرست

ابراهیم خداپرست

2.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

2.3

امتحان

2.3

اخلاق

2.6

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر