مرتضی رجب پور

مرتضی رجب پور

5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مرتضی رجب پور را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.