محمود محمودی

محمود محمودی

1.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

3

امتحان

1

اخلاق

1

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

مهدی:

تدریس بد نیست. نمره ها خوب. امتحان خیلی با انتقال استرس به دانشجو گرفته میشه. اخلاق بسیار ناخوشایند.

3 سال پیش