دانشگاه ها > یزد >

دانشگاه یزد

ویژگی های دانشگاه یزد

3.8 (4 رای)
اعتبار 4.5
دسترسی مکانی 4.8
امنیت 4.8
غذا 1.8
اینترنت 2.8
امکانات 4
انجمن ها و مجمع ها 3.8

اساتید برتر دانشگاه یزد