حسین مهری

استاد حسین مهری

4.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.3

امتحان

4.7

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

استادفوق العاده و عالی هستن

سال 1397

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت صنعتی
ثبت نام اساتید