--}} جواد آراسته - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | کالج
جواد آراسته

جواد آراسته

4 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

2

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

زیست شناسی سلولی مولکولی