--}} سیدحسن رضوی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
سیدحسن رضوی

سیدحسن رضوی

1 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مديريت بيمه