سیدحسن رضوی

سیدحسن رضوی

1 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مديريت بيمه

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سیدحسن رضوی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیدحسن رضوی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.