عربعلی مرادی

استاد عربعلی مرادی

3.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3.3

امتحان

4

اخلاق

3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مدیریت بازرگانی
ثبت نام اساتید