--}} عربعلی مرادی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
عربعلی مرادی

عربعلی مرادی

3.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3.3

امتحان

4

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی