عمادالدین قاضی

عمادالدین قاضی

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت دولتی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد عمادالدین قاضی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.