--}} یحیی صمدی مقدم - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
یحیی صمدی مقدم

یحیی صمدی مقدم

4.9 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

4.6

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

دکتر صمدی مقدم جدای از اینکه یک معلم و استاد با سواد و بروز هستند انسان بسیار نازنین، دوست داشتنی و خوش صحبتی هستند که از مصاحبت با ایشان سیر نمی شوید. ما در کلاس های مقطع دکتری همیشه به خاطر شیرینی بحث و درس ایشان وقت کم می آوردیم. شاگردی دکتر صمدی مقدم افتخاری برای من است و فخری برای همه بچه های دکتری ۹۷ مدیریت فناوری اطلاعات

1398

رشته های مرتبط

مدیریت تکنولوژی

مدیریت فناوری اطلاعات