امیر یعقوبی

امیر یعقوبی

3.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

2

امتحان

5

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کارگردانی تئاتر