مقداد همتی

استاد مقداد همتی

4 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

5

نمره

3

امتحان

4

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

با وجود سختگیری ، تدریس خوب و از منابع درسی امتحان میگیرد ..... جدی است اما گاهی اوقات شوخی هم میکند

سال 1400

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید