--}} صابر مجذوب - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
صابر مجذوب

صابر مجذوب

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد و فعالیت کلاسی برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است ولی حضور و غیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار نیست امتحان میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

1396

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی صابر مجذوب در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد صابر مجذوب را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.