صابر مجذوب

استاد صابر مجذوب

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد و فعالیت کلاسی برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است ولی حضور و غیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار نیست امتحان میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید