--}} احمدرضا خورشیدوند - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
احمدرضا خورشیدوند

احمدرضا خورشیدوند

2.7 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.8

نمره

2.3

امتحان

2.8

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک