احمدرضا خورشیدوند

استاد احمدرضا خورشیدوند

2.6 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.6

نمره

2.2

امتحان

2.6

اخلاق

2.8

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
  • مکانیک
ثبت نام اساتید