سید علی ترابی

استاد سید علی ترابی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

ثبت نام اساتید

کتب و جزوات مرتبط

بیشتر
جزوه و نمونه سوال