مرتضی ذاکر

استاد مرتضی ذاکر

2.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.7

نمره

1.7

امتحان

2.7

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار