مرتضی ذاکر

استاد مرتضی ذاکر

3.1 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

2.3

امتحان

3.3

اخلاق

3.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

من هر چی یاد گرفتم که در خارج از ایران به دردم خورد درس مهندسی نرم افزار دکتر ذاکر بود.

سال 1402

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید