سیدعلی رادفر

استاد سیدعلی رادفر

3.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

3.5

امتحان

4

اخلاق

3.5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی شیمی
ثبت نام اساتید