سیدحاتم مهدوی نور

استاد سیدحاتم مهدوی نور

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

4

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • آمار
  • هنر گرافیک
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
  • حسابداری
ثبت نام اساتید