سکینه رهبریان

استاد سکینه رهبریان

4.1 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.3

نمره

4

امتحان

3.7

اخلاق

4.4

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مهندسی شیمی
  • مهندسی برق الکترونیک
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • برق - مهندسی مخابرات
  • فیزیک مهندسی
  • فیزیک
  • ریاضی
ثبت نام اساتید