ابوالفضل خدادادی سریزدی

استاد ابوالفضل خدادادی سریزدی

1.4 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.1

نمره

1.1

امتحان

1.9

اخلاق

1.6

میانه نمرات

13

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

برای پاس شدن حتما باید درس کامل خوانده باشید. جزوه می‌گویند و سوال حل می‌کنند. اخلاق متوسطی هم دارند.

سال 1402

رشته های مرتبط

  • رباتیک
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی برق
  • زیست شناسی سلولی مولکولی
  • میکروبیولوژی
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید