مهرزاد قربانی

استاد مهرزاد قربانی

1.9 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.3

نمره

2

امتحان

1.8

اخلاق

1.8

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

خوب درس میده اعصاب نداره زیاد

سال 1398

رشته های مرتبط

  • نقشه نگاری
  • مهندسی عمران
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی شهرسازی
ثبت نام اساتید