مهرزاد قربانی

مهرزاد قربانی

1.9 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.3

نمره

2

امتحان

1.8

اخلاق

1.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

خوب درس میده اعصاب نداره زیاد

1398

رشته های مرتبط

نقشه نگاری

مهندسی عمران

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی شهرسازی