سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی

سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی

4.2 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

4

امتحان

4.3

اخلاق

4.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی عمران

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.