--}} علی رضا قوامی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
علی رضا قوامی

علی رضا قوامی

4.3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4

نمره

5

امتحان

3

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات