زهرا لاسمی

زهرا لاسمی

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.5

نمره

2.5

امتحان

3.3

اخلاق

4.8

میانگین نمره

13.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

من باهاشون آلی۱ مجازی داشتم درس دادنشون خوب بود جزوه هم می‌دادند کتاب پیشنهادیشون شیمی آلی موریسون بوید بود اما تدریسشون از رو جزوشون بود ۱۵نمره امتحانش بود ۵ نمره هم فعالیت کلاسی سه چهار جلسه تکلیفم دادند امتحانشون متوسط رو به بالا بود اما خیلی بد نمره دادند به نظرم و کسی هم از نمره ای که گرفت راضی نبود تا جایی که من میدونم

1400

رشته های مرتبط

شیمی کاربردی

شیمی تجزیه

مهندسی شیمی