حسین متقی

استاد حسین متقی

1.4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.8

نمره

1.3

امتحان

1.3

اخلاق

1.5

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

استادی سخت گیر با امتحان سخت

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • برق - مهندسی مخابرات
  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید