بهمن قدیمی

بهمن قدیمی

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

رویا:

استاد دکتر بهمن قدیمی بسیار مسلط در تدریس عالی و انگیزه علمی در دانشجوها ایجاد می نماید

7 ماه پیش

در صورت مشاهده تخلف در نظرات، با ما تماس بگیرید.

دانشگاه های تدریسی